ANALIZA ZEMLJIŠTA I PRAVILAN ODABIR ĐUBRIVA

Analiza zemljišta predstavlja njegovu krvnu sliku, stoga je pre početka bilo koje biljne proizvodnje neophodno uraditi temeljnu analizu i utvrditi stanje kiselosti zemljišta (pH), sadržaj kalcijum karbonata, pristupačnog kalijuma i fosfora, kao i ukupnog azota i humusa. Pravilan izbor formulacije NPK đubriva zavisi upravo od stepena zastupljenosti hranljivih materija u zemljištu i specifičnih potreba biljnih kultura koje se na njemu uzgajaju. Na osnovu raspoloživih hraniva u zemljištu izračunava se razlika koju treba uneti u obliku mineralnih i organskih đubriva.

 

Pravilna, ali i racionalna upoteba hraniva poljoprivrednicima omogućava:

  • Adekvatnu ishranu biljaka i negu zemljišta
  • Stabilniju proizvodnju i veće prinose
  • Poboljšanje kvaliteta proizvoda
  • Očuvanje kako životne sredine, tako i zdravlja ljudi
  • Novčanu uštedu (jer nema pogrešne ili nepotrebne upotrebe đubriva)

 

U analizi zemljišta, koja je preduslov za odabir odgovarajućeg đubriva, veliku ulogu ima ispravno uzimanje uzoraka, kako bi se dobio merodavan rezultat koji se odnosi na ukupno stanje zemljišta. Za uzorkovanje i analizu zemljišta na raspolaganju vam stoji Agrotim Victoria Group, koja u svom radu primenjuje najsavremenije tehnologije i metode, čime svim poljoprivrednim proizvođačima stavlja na raspolaganje stručnu i savetodavnu pomoć najvišeg kvaliteta.