O nama

Fertil je prva fabrika u Srbiji koja proizvodi mineralna NPK đubriva, koristeći tehnologiju kompaktiranja - fleksibilnu tehnologiju koja ne uključuje hemijske procese i ne zagađuje okolinu. Kompaktirana granula u sebi sadrži sve makro i mikro elemente potrebne za pravilan razvoj biljaka i postizanje visokog prinosa u ratarskoj, voćarskoj i povrtarskoj proizvodnji. Pored proizvodnje, fabrika se bavi i pakovanjem i distribucijom azotnih đubriva Urea, KAN, AN i SAN, odnosno đubriva sa visokim sadržajem fosfora i dovoljnim količinama azota - MAP i DAP.

Fertil je 2011. godine pokrenuo novu liniju proizvoda pod imenom Natura, koja u potpunosti prati savremene svetske trendove u ishrani bilja. Natura đubriva, u okviru četiri različite formulacije, sadrže izbalansirane makroelemente azot, fosfor, kalijum i sumpor.

Sa proizvodnim kapacitetom od 100.000 tona đubriva godišnje i izvozom od blizu 13 miliona evra na tržišta Mađarske, Slovačke, Bugarske, Slovenije, Makedonije, Kosova i Bosne i Hercegovine, ukupan prihod kompanije Fertil u 2012. godini dostigao je skoro 90 miliona evra.

Proizvodnja NPK đubriva u tonama:

2009.

2010.

2011.

2012.

59.773

85.000

106.000

98.000