Osnovni podaci

Fertil d.o.o.

Pravna forma: Društvo sa ograničenom odgovornošću

Adresa: Industrijska zona 35, 21400 Bačka Palanka, Srbija

Tel: +381 21 7551 801,

Fax: +381 21 7551 809

Vebsajt: www.fertil.rs

PIB: 104160654

Matični broj: 20104155

Tekući račun: 165-5389-77

 

PREUZMITE DOKUMENTA:

Osnivački akt
Izvod iz APR-a
PIB
PEPDV obrazac

 

Rukovodstvo kompanije

Generalni direktor: Igor Radoš

Direktor proizvodno-tehničkog sektora: Sreten Vučković

Direktor komercijalnog sektora: Vladimir Ognjenović

Direktor finansijskog sektora: Vesna Stojanov

Rukovodilac službe kontorole kvaliteta: Snežana Jovanović