Kontakt za medije

Sektor za korporativne komunikacije Victoria Group

Bulevar Mihajla Pupina 115b

11070 Novi Beograd

 

Menadžer za odnose sa javnošću

Tamara Veselinović