ĐUBRIVA SA VISOKIM SADRŽAJEM AZOTA I FOSFORA

Đubriva sa visokim sadržajem azota (azotna đubriva):

primenjuju se predsetveno (u proleće) ili za prihranjivanje useva azotom. Fabrika Fertil vrši njihovo pakovanje, što je slučaj i sa dvojnim NP đubrivima sa visokim sadržajem fosfora i dovoljnim količinama azota: