NATURA PROGRAM

Fertilova linija mineralnih đubriva Natura nastala je 2011.godine, kao rezultat primene najnovijih naučno-tehnoloških saznanja i evropskih standarda u proizvodnji đubriva. Usled usaglašavanja domaće regulative sa regulativom EU, svi proizvodi linije Natura proizvedeni su i deklarisani u saglasnosti sa Regulativom EC 2003/2003 EU za neorganska đubriva (EC FERTILISER) i Zakonom o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta Republike Srbije, i kao takvi ispunjavaju sve uslove za promet na domaćem tržištu i tržištu Evropske unije.

Svaka granula Natura đubriva je identičnog sastava i odnosa hraniva. Granule imaju istu nasipnu gustinu i ravnomernu distribuciju hraniva pri primeni. Nepravilan oblik granule (lomljena granula) uslovljen je odabirom ekološki prihvatljivije tehnologije proizvodnje mineralnih đubriva - tehnologije kompaktiranja - za koju se Fertil, kao društveno odgovorna kompanija odlučila od samog osnivanja fabrike.

Osnovni sastojci Natura đubriva:

- Azot u amonijačnom obliku koji nije podložan značajnim gubicima prilikom primene:

Smanjen udeo azota u formulacijama linije Natura, proističe iz činjenice da je Natura osnovno đubrivo, namenjeno primeni s jeseni, pod osnovnu obradu, ili što ranije s proleća, kada nije potrebno unositi previše azota, već je važnije uneti fosfor i kalijum kako bi se pripremili za biljke i što dublje uneli u zemljište.

- Fosfor, kao P2O5, deklarisan kao ukupni fosfor:

Natura sadrži dva različita oblika fosfora. Prvi je fosfor rastvorljiv u neutralnom amonijum citratu i vodi, koji je kao infuzija momentalno dostupan biljkama, koje ga stoga koriste za početni razvoj. Drugi oblik je fosfor rastvorljiv samo u mineralnim kiselinama, koji pod dejstvom procesa koji se dešavaju u zemljištu tokom vremena menja oblik i prelazi u pristupačnu formu. Ovaj sporodelujući fosfor se postepeno oslobađa u toku vegetacije, obezbeđujući biljkama optimalnu dinamiku usvajanja fosfora.

- Kalijum, deklarisan kao K2O, topiv u vodi

- Sumpor, kao SO3, rastvorljiv u vodi

Sva Natura mineralna đubriva obogaćena su određenom količinom sumpora (SO3). Ovaj hranljivi element neophodan je u procesu izgradnje aminokiselina (čime utiče na povećanje ukupnog sadržaja proteina), antifungalnih proteina (bitnih za odbranu biljaka od štetnih mikroorganizama), glutena kod pšenice (protein koji utiče na poboljšanje pekarskih svojstava), kao i za povećanje otpornosti biljaka prema stresnim uslovima spoljne sredine. Pored toga što održava potreban nivo sumpora u zemljištu kod uzgoja biljaka koje iznose njegove značajne količine tokom rasta, takođe podiže nivo pristupačnog fosfora. Deklarisanjem SO3 Natura nije označena kao bezhlorno đubrivo.

Proizvodi: