NATURA 15 - NPK 9:15:15 +20% SO3

Đubrivo sa podjednakim sadržajem fosfora i kalijuma:

Ova formulacija je namenjena za različite biljne vrste, a pre svega za jare i ozime ratarsko-povrtarske useve, koji se gaje na zemljištima koja su podjednako (ne)obezbeđena pristupačnim oblicima fosfora i kalijuma.

Vreme primene:

U jesen pred osnovnu obradu zemljišta. Predsetveno (u proleće) ukoliko hranivo nije primenjeno pre osnovne obrade.

Količina primene:

300-600 kg/ha u zavisnosti od plodnosti zemljišta. Koristi se za osnovnu ishranu ili kao dopunsko đubrivo u prolećnoj pripremi zemljišta (nakon nedovoljne primene odgovarajućih NPK đubriva u jesenjoj obradi zemljišta).