NATURA 16 - NPK 5:16:24 +10%SO3

Đubrivo sa naglašenim kalijumom:

Prvenstveno je namenjeno đubrenju različitih voćarsko-vinogradarskih zasada, šećerne repe, uljane repice, krompira, povrća i drugih biljnih vrsta, koje se gaje na zemljištima sa nešto nižim ili optimalnim sadržajem lakopristupačnog kalijuma.

Vreme primene:

U jesen pred osnovnu obradu zemljišta. Predsetveno (u proleće) ukoliko hranivo nije primenjeno pre osnovne obrade.

Količina primene:

200-500 kg/ha u zavisnosti od opšte plodnosti zemljišta (posebno od sadržaja lakopristupačnog kalijuma), za potpunu ishranu kalijumom i fosforom, kao i za delimičnu ishranu azotom, adekvatnu za optimalno nicanje i razvoj biljaka do prihranjivanja.