UPRAVLJANJE KVALITETOM

Opredeljenost za uspostavljanje, primenu i održavanje tržišnoorijentisanog poslovnog sistema, sa ciljem potpunog zadovoljenja zahteva i očekivanja kupaca, korisnika i drugih zainteresovanih strana, uz stalno povećanje efektivnosti i efikasnosti poslovanja, kompanija Fertil definisala je kroz Politiku integrisanog sistema menadžmenta i izvršila sertifikaciju u skladu sa zahtevima standarda:

  • ISO 9001 - sistem menadžmenta kvalitetom
  • ISO 14001 - sistem upravljanja zaštitom životne sredine
  • OHSAS 18001 - sistem upravljanja bezbednošću i zdravljem na radu