Luka Bačka palanka d.o.o.

Luka Bačka Palanka smeštena je na levoj obali reke Dunav, na 1295. kilometru njegovog toka, u agrarnoj oblasti Južne Bačke. Odlikuje je izuzetna strateška pozicija neposredne blizine magistralnog puta Novi Sad–Osijek i veza panevropskim Koridorom 7 sa državama od Severnog do Crnog mora, dok je železnički kolosek lociran na samo 5km od luke.

Luka Bačka Palanka bavi se pružanjem lučkih usluga – pretovarom, korišćenjem infrastrukturnih objekata, skladištenjem i prevozom.

Zahvaljujući raspoloživim kapacitetima ova luka ima mogućnost ostvarivanja  pretovara od 500.000 tona godišnje različitih vrsta tereta. Pored toga, omogućava korišćenje infrastrukturnih objekata - operativne obale, sidrišta, zimovnika i skladišta, a pruža i usluge prevoza, rada utovarivača i viljuškara. Zbog svih prednosti koje ima, Luka Bačka Palanka razvila je dodatnu delatnost, koja obuhvata proizvodnju i prodaju građevinskog materijala – prirodnog šljunka, separisanog šljunka, peska i betona standardnih marki, ali i betona prema posebnim zahtevima kupaca.

Dobri poslovni rezultati Luke Bačka Palanka proističu iz kontinuiranih investicija, što dokazuje i ostvarena količina prekrcaja u 2012. godini od preko 290.000 tona.