SP Laboratorija a.d.

SP Laboratorija je jedna od najsavremenijih laboratorija u Srbiji, koja se svojim kapacitetima i kredibilitetom svrstava u red međunarodno referentnih laboratorija, što se svakodnevno potvrđuje učešćem u internacionalnim međulaboratorijskim ispitivanjima i arbitražom po pitanju kvaliteta za inostrane kompanije. Akreditovana je, između ostalog, za ispitivanje kvaliteta i bezbednosti hrane za ljude i životinje, za ispitivanje vode, zemljišta, zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe.

Zahvaljujući razvijenim tehnologijama, SP laboratorija danas pruža usluge ispitivanja genetske modifikovanosti, mikrobiološke ispravnosti, ispitivanje pesticida, teških metala i metaloida, radioaktivnih izotopa, vitamina, antibiotika, hemijskog sastava, veštačkih zaslađivača, konzervanasa, aminokiselinskog sastava i brojne druge fizičko-hemijske analize.

Laboratorija poseduje najsavremeniju pesticidnu biblioteku koja omogućava detektovanje 900 različitih rezidua pesticida, i jedina je na Balkanu koja poseduje opremu za ispitivanje stabilnih izotopa – IRMS, pomoću koje se utvrđuje originalnost geografskog porekla proizvoda, kao uslov pri plasiranju proizvoda na tržišta EU.

SP laboratorija je jedna od prvih akreditovanih laboratorija u Srbiji, akreditovana u skladu sa ISO/IEC 17025 od strane Akreditacionog tela Srbije, a nakon potpisivanja sporazuma ovog tela i Međunarodne organizacije za akreditaciju, laboratorija dobija i status međunarodno priznate. Na godišnjem nivou vrši ispitivanje oko 40.000 uzoraka hrane za ljudsku i životinjsku ishranu, a na osnovu zahteva Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstva zdravlja, Uprave za veterinu, kao i velikog broja međunarodnih i domaćih kompanija i proizvođača.

Laboratorija raspolaže sa 2500m2 najkvalitetnije opremljenog laboratorijskog prostora, koji ispunjava zahteve rigoroznih standarda laboratorijske prakse u pogledu temperature, vlažnosti, ventilacije, osvetljenja i higijenske zaštite; pri čemu raspored i opremljenost prostorija onemogućava unakrsnu kontaminaciju uzoraka.