Victoria Group

Victoria Group je jedna od vodećih kompanija u oblasti agroindustrije i jedan od najvećih prerađivača, izvoznika i investitora u Srbiji i regionu. U okviru grupacije posluje deset kompanija članica, sinergetski povezanih u poslovni sistem.

Od svog osnivanja strateškog razvoja svoju osnovnu delatnost u agroindustriji, koja obuhvata:

Otkup i distribuciju uljarica i žitarica

Preradu uljarica i proizvodnju gotovih i polugotovih proizvoda za ljudsku ishranu

Proizvodnju i distribuciju mineralnih đubriva

Proizvodnju hrane za životinje, hemofarmaceutskih i bioloških proizvoda

Značajno učešće u oblasti agrara i ukupnoj privredi Srbije, Victoria Group ostvaruje strateškim pristupom poljoprivredi, pružanjem najvišeg kvaliteta u svim segmentima poslovanja, kontinuiranim investicijama i tehnološki najsavremenijem sistemom proizvodnje. Od svog osnivanja 2001. godine, kompanija konstantno raste i razvija se, dosledno sledeći svoju viziju osvajanja liderske pozicije u agroindustriji regiona. Danas Victoria Group zapošljava blizu 1800 motivisanih profesionalaca predvođenih vrhunskim menadžmentom, a kao pouzdan partner uspešno sarađuje sa više od 40.000 poljoprivrednika preko 300 kooperanata.

Sa ukupnim poslovnim prihodom od preko 487 miliona evra u 2012. godini, i preko 200 miliona evra realizovanih investicija u proteklih 10 godina, Victoria Group predstavlja važnu pokretačku snagu domaćeg agrara. Proizvodi kompanije se takođe plasiraju na 40 tržišta širom sveta, od čega čak 80% odlazi na tržište Evropske unije. Uz vrednost izvoza od 206 miliona evra u 2012. godini, kompanija se ubraja u najveće neto izvoznike u Srbiji.

Victoria Group je do sada osvojila brojne nagrade za kvalitet proizvoda, uspešno poslovanje, ali i društvenu odgovornost. Kompanija je obezbedila pomoć za preko 1.000 pojedinaca i organizacija, izdvojivši 2 miliona evra u poslednjih pet godina kao finansijsku podršku najugroženijim grupama stanovništva i razvoju lokalnih zajednica.