Victoria Starch d.o.o.

Victoria Starch, najmlađa kompanija članica u okviru poslovnog sistema Victoria Group,  registrovana je za proizvodnju skroba i njegovih derivata. U fazi projektovanja i kasnije izgradnje fabrike, biće primenjivane najnovije tehnologije u industriji skrobarstva, što će omogućiti dobijanje proizvoda koji ispunjavaju sve standarde Evropske unije. Victoria Starch će u proizvodnji koristiti savremene tehnološke postupke prerade kukuruza, uključujući vlažno mlevenje. Planirani kapacitet dnevne prerade kukuruza je 900 tona, godišnji 300.000 tona, a proizvodiće se kukuruzni skrob, fruktozni sirup 42 i fruktozni sirup 55.

Investiranje u proizvodnju skroba i skrobarskih derivata otvara nove potencijale za tržišni plasman proizvoda koji imaju primenu u prehrambenoj industriji, industriji stočne hrane, papirnoj, farmaceutskoj i hemijskoj industriji.

Količina skroba i nusproizvoda pri preradi 900[t/dan] kukuruza:

 

Iskorišćenje
% SM

Proizvodnja
[t/dan]

Proizvodnja
[t/god]

 

Skrob (SM)

67,0

526,3

173.680

Mekinja

12,5

111,7

36.860

Klica

7,5

62,1

20.490

Gluten

5,0

44,8

14.800

Kornstip

6,0

57,2

18.860

Ukupno

98,0

 

 

Gubici

2,0