ZNAČAJ MINERALNIH ĐUBRIVA

Mineralna đubriva su neorganske materije, prirodnog ili industrijskog porekla, koje sadrže makro i mikro biogene elemente neophodne za ishranu bilja. U najvećoj meri formulacije sadrže osnovna biljna hraniva: azot, fosfor i kalijum, dok se u određenim slučajevima primenjuju sekundarni elementi (sumpor, kalcijum i magnezijum), kao i mikroelementi (Fe, Mn, Zn, Co, B, Mo). Ova hraniva su sastavni deo mnogih biljnih komponenti poput proteina, nukleinske kiseline i hlorofila, a imaju izuzetnu važnost za biohemijske procese koji uključuju transfer enegije, održavanje osmotskog pritiska i enzimskih aktivnosti u biljnim ćelijama. Zbog velikog uticaja na funkcije metabolizma biljki, njihov nedostatak se odražava na razvoj same biljke.

 

Mineralnim đubrivima se na najjednostavniji način nadoknađuje nedostatak elemenata u zemljištu koji su potrebni za normalan razvoj biljke. Koriste se za:

  • Dopunu prirodnih rezervi iz zemljišta - kako bi se postigli veći prinosi
  • Kompenzaciju biogenih elemenata iznešenih iz zemljišta rastom useva ili gubicima, oticanjem, isparavanjem ili fiksacijom (taloženjem) u nepristupačne oblike
  • Poboljšanje nepovoljnih karakteristika koje se tiču plodnosti zemljišta (hemijskih, fizičkih i mikrobioloških)